Ditt sinne, kropp och själ.

Du behöver inte vara smidig eller vig för att gå på YOGA. Skapa en ökad närvaro och medvetenhet. Stärk ditt självförtroende och självkänsla. Ge dig mer energi och höj din koncentrationsförmåga. Minska produktionen av stresshormoner, mildra utbrändhet och depression. Ge dig bättre sömn. Glöm prestation och duktighet. Stärk muskler. YOGA betyder FÖRENING - vi för samman kropp och sinne.
Bron mellan dessa är vårt ANDETAG.